Dsc_6604_bewerkt.pngDSC_6597_bewerkt2.pngwebsite_low_20.jpgwebsite_low_18.jpgwebsite_low_12.jpgwebsite_low_10.jpgwebsite_low_8.jpgwebsite_low_6.jpgwebsite_low_5.jpgwebsite_low_4.jpgwebsite_low_39.jpgwebsite_low_44.jpgbewerkt_IMGP5943.JPGbewerkt_IMG_2552.jpgbewerkt_Fotos_Paul_060.jpgbewerkt_2.jpga2a_10_bewerkt.jpga2a_6w_bewerkt.jpg

Culturele ANBI

Inleiding

De Stichting DDA Classic Airlines heeft de culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status. Voor donateurs, Vrienden of Ambassadors van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Onderstaande informatie dient jaarlijks te worden gepubliceerd door de culturele ANBI houdende organisatie.

Naam van de instelling:  Stichting DDA Classic Airlines 
RSIN: 807866027
Bankrekening: NL15ABNA0545693675
BIC:  ABNANL2A
Postadres

Stichting DDA Classic Airlines
Emoeweg 26A
8218 PC Lelystad Airport

Bezoekadres

Roadrunnerweg 100
8218 PH Lelystad Airport

Doelstelling

Het stimuleren van de historische luchtvaart, het (ver)kopen, beheren en exploiteren van luchtvaartuigen van historische betekenis, het organiseren van tentoonstellingen, wedstrijden of andere stimulerende activiteiten, het ontwikkelen van museale activiteiten, het deelnemen aan, samenwerken met of leiding geven aan andere  organisaties met een soortgelijk doel of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor de historische luchtvaart.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Activiteiten in verband met de doelstellingen:

 • Uitgave van het tweemaandelijkse magazine over historische luchtvaart 'Logboek'.
 • Het in luchtwaardige staat houden van historische luchtvaartuigen: DC-3 met registratie PH-PBA
 • Het tijdens het vliegseizoen (april-oktober) organiseren van rondvluchten en bestemmingsvluchten met deze historische luchtvaartuigen voor het publiek.
 • Participeren bij luchvaartevenementen.
 • Het geven van rondleidingen met uitleg over operatie en techniek van historische luchtvaart.
 • Het werven van fondsen die dit alles mogelijk maken.

De wijze van inkomstenwerving:

 • Inkomsten door rondvluchten en bestemmingsvluchten: per passagier of per vlucht wordt een bijdrage gevraagd.
 • Inkomsten van donaties door particuliere belangstellenden.
 • Inkomsten van  bedrijven en instellingen.

Het beheer van het vermogen:

 • Het vermogen van de Stichting bestaat hoofdzakelijk uit het bezit van historische luchtvaartuitgen. Het beheer daarvan bestaat uit het met veel liefde en toewijding in luchtwaardige staat houden van het materieel conform de eisen die de wetgever stelt op dit gebied. De operatie vindt plaats op het hoogste veiligheidsniveau.

De besteding van het vermogen:

 • De Stichting heeft geen vermogen in de zin van liquiditeit. Alle fondsen en inkomsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste geldstromen gaan naar het technisch onderhoud van de vloot en de operationele kosten.
Namen van de bestuurders en de functies
Techniek:  Ir. E. Wolf
Financiën: H. Bosscher
Secretariaat: Mr. H. Teppema
Operatie:  L. van Houtert
Commercie:  Ing. F. Jaski
Namen van de Raad van Advies
De heer Mr. A. Rutten Voormalig COO van de Koninklijke Schiphol Groep
De heer P. Riemens CEO Rai Amsterdam
De heer A.C. Groeneveld Oprichter en erevoorzitter Stichting DDA Classic Airlines
De heer E. Lagerweij Voormalig Directeur van de luchthaven Lelystad
De heer B. Hoitink Voormalig IGK en voorzitter KLu HV
De heer A. Schnitger Voormalig commandant van de Luchtstrijdkrachten en voorzitter DAG
De heer B. Schneiders Directeur VSB Fonds
Beloningsbeleid

Met ingang van 1 februari 2017 heeft de Stichting geen bezoldigde medewerkster meer. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, die geen beloning, salaris of geldelijke vergoeding voor hun arbeid ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur.

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag DDA Classic Airlines 2017