Dsc_6604_bewerkt.pngDSC_6597_bewerkt2.pngwebsite_low_20.jpgwebsite_low_18.jpgwebsite_low_12.jpgwebsite_low_10.jpgwebsite_low_8.jpgwebsite_low_6.jpgwebsite_low_5.jpgwebsite_low_4.jpgwebsite_low_39.jpgwebsite_low_44.jpgbewerkt_IMGP5943.JPGbewerkt_IMG_2552.jpgbewerkt_Fotos_Paul_060.jpgbewerkt_2.jpga2a_10_bewerkt.jpga2a_6w_bewerkt.jpg

Wie wij zijn

Onder het motto 'Werken aan de toekomst van het verleden' werd DDA Classic Airlines in 1982 opgericht. DDA is een dynamisch museum dat is uitgegroeid tot een volwaardig luchtvaartbedrijf. De doelstelling van DDA Classic Airlines is de belangstelling voor de (historische) luchtvaart te stimuleren en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Als organisatie zonder winstoogmerk is DDA er met ruim 100 vrijwilligers op innovatieve wijze in geslaagd het behoud van historisch erfgoed te verenigen met het opereren van haar Dakota onder de hoogste professionele standaarden. 1.500 'Vrienden van DDA' in binnen- en buitenland steunen ons met een jaarlijkse bijdrage, waarvoor zij 6 keer per jaar het magazine 'Logboek' ontvangen. 'Vrienden van DDA' vliegen voor een gereduceerde prijs op de (rond)vluchten die DDA uitvoert. Daarnaast steunen een aantal prominente sponsoren en ambassadors de stichting.

Regeling Historische Luchtvaart
DDA Classic Airlines voert haar vliegoperatie uit onder de Regeling Historische Luchtvaart. In het kwaliteitshandboek van de Afdeling Historische Luchtvaart van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) zijn de kwaliteitseisen vastgelegd teneinde te waarborgen dat de vluchtuitvoering met historische luchtvaar­tuigen voldoet aan het door de Nederlandse overheid opgestelde beleid ten aanzien van historische luchtvaart.
De Afdeling Historische Luchtvaart van de KNVvL houdt evenals de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) toezicht op de naleving door DDA van de in dat kwaliteitshandboek vastgelegde eisen.
Vluchten worden jaarlijks van april tot oktober uitgevoerd onder het motto "never compromise on safety".
De Stichting heeft geen winstoogmerk en geen vermogen in de zin van liquiditeit. Alle fondsen en inkomsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen. De belangrijkste geldstromen gaan naar het technisch onderhoud van de vloot en de operationele kosten.

AOC

De inspectie van de luchtvaart (IL&T) heeft DDA Classic Airlines aan het begin van het 2018 seizoen geadviseerd om
een aanvraag te doen voor een AOC (Air Operator Certificate). Daarmee kan DDA als een commerciële luchtvaartmaatschappij opereren in binnen en buitenland. Deze hopen wij in het begin van het seizoen 2019 te mogen ontvangen.