Dsc_6604_bewerkt.pngDSC_6597_bewerkt2.pngwebsite_low_20.jpgwebsite_low_18.jpgwebsite_low_12.jpgwebsite_low_10.jpgwebsite_low_8.jpgwebsite_low_6.jpgwebsite_low_5.jpgwebsite_low_4.jpgwebsite_low_39.jpgwebsite_low_44.jpgbewerkt_IMGP5943.JPGbewerkt_IMG_2552.jpgbewerkt_Fotos_Paul_060.jpgbewerkt_2.jpga2a_10_bewerkt.jpga2a_6w_bewerkt.jpg

De geschiedenis van de Stichting DDA Classic Airlines

De Dutch Dakota Association werd opgericht op 10 maart 1982 naar een idee van Anne Cor Groeneveld en Gerrit van Gelder. Beide vliegers bij Transavia wilden draagvlak creëren om een DC-3 Dakota naar Nederland te halen.

Na een lange zoektocht naar een geschikte DC-3, er werden meer dan 30 vliegtuigen geïnspecteerd, werd een Dakota gekocht in Finland. Met registratie PH-DDA maakte dit vliegtuig op 13 april 1983 de eerste testvlucht.

Een jaar later, op 18 april 1984, landde de PH-DDA op Schiphol. In de tussentijd waren vliegers en cabinebemanning volgens de internationale regels opgeleid en was er een kundige en complete technische dienst samengesteld. Die zomer kreeg de DDA van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes het bewijs van luchtwaardigheid.

In 1985, het jaar dat de DC-3 Dakota vijftig jaar bestaat, wint de Delta Delta Alpha de eerste prijs op het ‘Concour D’Elegance’ op de airshow van Fairford. In 1985 ziet het eerste DDA magazine ‘Dakota’ het licht.

Er bestond al een tijd de wens om een tweede Dakota toe te voegen. Na een zoektocht van twee jaar wordt in 1987 een geschikt toestel gevonden op Malta. In mei van hetzelfde jaar landt de PH-DDZ op Schiphol-Oost. Met de bedoeling dit vliegtuig voor lange tijd te conserveren, startte de technische dienst met groot enthousiasme een volledige revisie. Die zou uiteindelijk twaalf jaar duren.

Op 13 oktober 1989 vindt de opening plaats van DDA’s eigen hangaar te Schiphol genaamd “Hangaar 3″. Op dezelfde dag presenteert de DDA de PH-PBB, een in 1944 gebouwde Stinson L5 Sentinel die tot 1956 privé eigendom was van DDA beschermheer Z.K.H. Prins Bernhard.

Na succesvol met DC-3 Dakota’s te hebben gevlogen, wordt de grotere zus van de DC-3 aangeschaft; de DC-4 Skymaster PH-DDS en haar zusterschip PH-DDY. De DDS vloog sinds 1946 voor South African Airlines en de South African Airforce. De DDY werd aangeschaft voor de reserve onderdelen bestemd voor de DDS.

In 1996 komt de DC-4 ZS-NUR na een tiendaagse ferryvlucht vanuit Zuid-Afrika aan in Nederland. Het toestel is uitgerust met vijftig eerste klas stoelen en wordt ingezet voor leden en sponsoren van de DDA.
 Op 25 september 1996 verongelukt tot verbijstering en groot verdriet van alle betrokkenen de DC-3 Dakota PH-DDA. Dit ongeluk laat diepe sporen na bij de organisatie en de families van passagiers en bemanning.

De ZS-NUR wordt in 1997 in het Nederlandse luchtvaartregister ingeschreven als PH-DDS en start dat seizoen haar activiteiten voor de DDA. Op 4 juni landt de tweede als PH-DDY geregistreerde DC-4 op Schiphol. Waarna de DDY in Hangaar 2 wordt opgeslagen.

Een oude wens van Z.K.H. Prins Bernhard wordt in 1998 werkelijkheid; na een grondige restauratie draagt de Stichting PBA het voormalig regeringsvliegtuig, de PH-Prins Bernhard Alpha (PH-PBA), over aan het bestuur van de DDA om deze toe te voegen aan de operationele vloot.

7 mei 1999 wordt een gedenkwaardige dag voor DDA Classic Airlines. De PH-DDZ heeft voor het eerst het luchtruim gekozen. Het toestel heeft in twaalf jaar een gedaanteverwisseling ondergaan die niemand voor mogelijk hield. Als een feniks uit de as herrezen is dit toestel van een oud werkpaard getransformeerd tot een DC-3 in nagenoeg nieuwe staat. De afgevaardigde van Boeing, de licentiehouder van McDonnell-Douglas, heeft kenschetsend verklaard dat de laatste DC-3 in Holland is gebouwd.

Het vliegen met de DC-4 blijkt door limiterende regelgeving financieel onhaalbaar en in 2000 moet het DDA-bestuur besluiten te stoppen met de DC-4 operatie. In Zuid Afrika wordt een partner in Springbok Classic Air gevonden, die op basis van een leaseovereenkomst het vliegtuig wil exploiteren. Een jaar later saneert de DDA en bundelt haar activiteiten in Hangaar 2. Hangaar 3 wordt verkocht en door een ander luchtvaartbedrijf in gebruik genomen.

De DDA heeft altijd als een volwaardige luchtvaartmaatschappij willen opereren om daarmee aan te tonen dat zij aan de hoogste veiligheids- en trainingseisen kan voldoen. Met het in 2003 bijschrijven van de vliegtuigen op een JAR-OPS vergunning van partner JetNetherlands wordt deze wens werkelijkheid. 
Enkele jaren later wordt de vergunning overgeheveld naar AllPlanes BV en worden de operationele verantwoordelijkheden van de DDA met haar vliegtuigen bij de operationele partner AllPlanes BV ondergebracht. De organisatie groeit mee met de Europese regelgeving en de DC-3 vliegt vanaf 2014 onder EASA-OPS.

In juni 2014 wordt door IL&T, de toezichthouder voor de civiele luchtvaart in Nederland, het AOC (Aircraft Operate Certificate) toegekend aan DDA. Dat wil zeggen dat de overdracht voor de operationele verantwoordelijkheden van AllPlanes BV naar DDA een feit is. DDA richt daartoe een separate stichting op met de naam DDA Flight Support. De toekenning van het AOC is wederom een erkenning voor de professionaliteit die DDA aan de dag legt bij de uitvoering van het vliegbedrijf.

In 2016 worden de vluchten uitgevoerd onder de Regeling Historische Luchtvaart d.d. 25 oktober 2004. De regeling is speciaal ontworpen voor de vluchtoperatie met historische luchtvaartuigen, waarbij er geen operationele of technische concessies worden gedaan.

Eind 2009 verhuist DDA naar Lelystad. Het doel is te fuseren met het aldaar gevestigde Aviodrome. Het onderhoud wordt gedaan in de Catalina-Hangaar, terwijl de kantoren in het Aviodrome worden gehuisvest. Als twee jaar later het Aviodrome in moeilijkheden komt wordt gewerkt aan ontkoppeling en terugkeer van DDA naar Schiphol. KLM zorgt voor onderdak in Hangaar 10. Beide DC-3’s, TD en kantoren zijn in november 2013 weer bij elkaar gehuisvest op Schiphol-Oost.

De leiding van de stichting is in handen van een bestuur bestaande uit zeven leden. Dit bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies.           

In de zomer van 2012 wordt de PH-DDZ aan de grond gehouden. Eén van de motoren moet worden vervangen. Voor deze kostbare ingreep wordt een motorfonds opgezet.

Alle vluchten van de DDA worden sinds de zomer van 2012 met de PH-PBA uitgevoerd.

Eind 2013 besluit het bestuur van de Stichting zich te concentreren op de exploitatie van DC-3 Dakota 's.
Daarom werd afscheid genomen van de DC-4. De DC-4 die al een aantal jaren ongebruikt op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika staat, wordt verkocht aan de Stichting Flying Dutchman. Hierdoor blijft het toestel in Nederlandse handen. De tweede DC-4 die al jaren staat opgesteld op het terrein van Aviodrome te Lelystad wordt verkocht aan de nieuwe eigenaar en exploitant van het Nationaal Luchtvaart Museum.

In September 2015 maakt de KLM Directie bekend dat zij de samenwerking met de DDA per 1 januari 2016 gaat beëindigen. Dat betekent dat er een einde komt aan een verbintenis van meer dan 30 jaar. De DDA maakte ieder jaar wel ergens in Europa promotie voor KLM. De PH-PBA in retro KLM kleuren genereert overal veel exposure in de media en bij KLM-relaties. De DDA moet per 1 oktober 2016 uitzien naar nieuwe behuizing omdat Hangaar 10 niet meer beschikbaar is. Ook is het vliegseizoen 2016 drie maanden korter dan gewoonlijk doordat KLM in de winter de hangar zelf nodig had en er in oktober 2016 een E-inspectie plaatsvindt.

Na een uitgebreide verkenning naar een nieuwe vestigingsplaats wordt besloten om terug te keren naar Lelystad. De Catalina hangar wordt de plek waar in de winter van 2016/2017 de E-inspectie plaastvindt.

In het najaar van 2016 wordt de PH-DDZ verkocht aan het Aviodrome. De kist stond al meer dan 4 jaar aan de grond zonder dat de DDA de benodigde middelen had om het toestel weer luchtwaardig te maken.

De maanden september en oktober zijn in 2016 drukke maanden met de verhuizing naar Lelystad. Kantoren voor de techniek worden ondergebracht in de Catalina hangaar, terwijl het secrtariaat, de administratie en OCC worden ondergebracht op de Emoeweg 26.

In het begin van 2017 wordt er, in samenwerking met Fokker Services, een omvangrijk project gestart om het startgewicht van de PBA aanzienlijk te verlagen, zodat er met nieuwe en lichtere stoelen 18 passagiers mee kunnen vliegen i.p.v. 12. De noodzaak om meer opbrengst te generen voor onze rondvluchten is dwingend aanwezig. Er wordt een driejarig sponsorcontract afgesloten met Jumbo Supermarkten. Dit betekent dat met een reeks van kostenbesparende en opbrengst verhogende maatregelen DDA drie jaren vooruit kan.

De werkzaamheden van het project gewichtbesparing lopen uit tot medio augustus, zodat in het seizoen 2017 slechts 2 1/2 maand kan worden gevlogen. Een reis naar Zweden gesponsord door bierbrouwer Spendrups zorgt voor een dekkende exploitatie in 2017.

Het jaar 2018 is een uitstekend vliegseizoen geworden. Niet in de laatste plaats door een uitzonderlijk mooie zomer, waardoor maar weinig vluchten vanwege weersomstandigheden moesten worden geannuleerd. De PBA bracht diverse bezoeken aan Duitse luchthavens, waar de belangstelling voor de 'Rosienenbomber' zowel bij het publiek als de media groot is.
Op instigatie van de Luchtvaart Autoriteit worden voorbereidingen getroffen om in 2019 onder een AOC met een commerciële vergunning te gaan vliegen.

Het jaar 2019 wordt een jaar met een wisselend beeld. Het seizoen begint 6 weken te laat omdat het AOC en de exploitatievergunning pas medio mei worden ontvangen.
Het behalen van deze vergunningen is een geweldige stap voorwaarts en een must voor DDA. Commercieel vliegen is onder de Regeling Historische Luchtvaart niet mogelijk. In juni is het 75 jaar geleden dat de landingen in Normandië plaatsvonden. Een grote verzameling Dakota’s verzamelt zich in Caen voor deze gelegenheid waaronder onze PH-PBA.
Net als in ’44 werkt het weer niet mee, maar DDA is de enige Dakot die rondvluchten maakt boven de stranden.
Het seizoen kent in de laatste maanden veel annuleringen door het weer en door de beperkte beschikbaarheid van cockpit bemanning.
In technische en operationele zin heeft de PBA fantastisch gepresteerd. Zonder enig probleem zijn de bijna 200 vluchten uitgevoerd, dank zij de niet aflatende zorg van onze onderhoudsploeg en de vakbekwaamheid van onze vliegers.

In 2020 zijn door de regeringsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus alle vluchten van april t/m oktober geannuleerd.
Hierdoor vervielen de gebudgetteerde inkomsten van het vliegen met betalende passagiers en zijn kostenbesparende maatregelen genomen. Zo is de PH-PBA naar Gilze Rijen gevlogen en mocht daar gebruik maken van de gastvrijheid van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLUHV). Ook is de WA-verzekering opgeschort.

Sinds 28 april is de PH-PBA weer terug op Schiphol-Oost en heeft onderdak gevonden bij Jetsupport in Hangaar 32. Ook de kantoren zijn van Lelystad verhuisd naar Schiphol-Oost. Na een reguliere C-check en training van de crew is onze Koninklijke Dakota begin augustus weer helemaal klaar voor rondvluchten vanaf de diverse luchthavens in Nederland.