Disclaimer voor www.dutchdakota.nl

Stichting DDA Classic Airlines (KvK Amsterdam nr. 34060817), hierna verder genoemd DDA, verleent u hierbij toegang tot de website www.dutchdakota.nl.

Op deze website publiceert DDA teksten en afbeeldingen ter informatie. DDA behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

DDA spant zich in om de inhoud van www.dutchdakota.nl actueel en volledig te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt DDA geen aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.dutchdakota.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt DDA geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op www.dutchdakota.nl berusten bij DDA. De inhoud is beschikbaar onder de Creative-Commons licentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.dutchdakota.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.