Privacyverklaring

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden

Dit is de privacyverklaring van de stichting DDA Classic Airlines, gevestigd te Schiphol, Navigatorstraat 10, handelsregister Kamer van Koophandel nummer 34060817 (hierna: DDA).
Deze verklaring wordt gepubliceerd op de DDA-website www.dutchdakota.nl.

Bewust of onbewust deelt u als vrijwilliger, Vriend, donateur, sponsor, passagier, zakelijke relatie of anderszins persoonsgegevens met ons. DDA vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens.
DDA zet in deze verklaring uiteen hoe DDA met persoonsgegevens omgaat en welke rechten de betrokkenen hebben. Hierbij volgt DDA de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is.
Als u vragen heeft naar aanleiding hiervan kunt u contact opnemen via de Office Manager per e-mail: office@dutchdakota.org.

In onderstaande tabel is terug te vinden met welk doel DDA welke persoonsgegevens verzamelt, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • ICE telefoon nr.
 • E-mailadres
 • Paspoortnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de loop­tijd van de overeenkomst/relatie en 2 jaar daarna; daarna voor 7 jaar in de financiële administratie

 • Officemanager
 • Financiële manager
 • Manager Reserveringen
 • XPS beheerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • secretariaat
 • marketing

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (meer info hieronder)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Telkens wanneer onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

 • websitebeheerder
 • analytics tools

Ter benadering na beëindiging van de relatie. (bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. DDA gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker in gebruik wordt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen worden onthouden. DDA kan dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers wordt bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt DDA uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die DDA met u heeft, tenzij DDA wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven staat een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht DDA te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij DDA op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd zal DDA deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van DDA hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

DDA treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautori­seerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens, de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en onze veiligheids­maatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Links naar andere websites

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van DDA. De DDA-website kan links naar andere websites bevatten. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.
DDA raadt u daarom aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy­verklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

DDA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. DDA raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal DDA er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of DDA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de Office Manager per e-mail: office@dutchdakota.org.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoons­gegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de Privacyverklaring