Continuing Airworthiness Manager (CAM-vrijwilliger)

1 november 2019

DDA Flight Support zoekt een Continuing Airworthiness Manager (CAM) voor 1 à 1½ dag per week.

                                            join_our_team.jpg

Introductie
De Stichting DDA Classic Airlines houdt een historische DC-3 Dakota uit 1944 in luchtwaardige staat en maakt
daarmee rondvluchten in binnen- en buitenland.
De organisatie heeft ruim 80 medewerkers, uitsluitend vrijwilligers.
Een aantal daarvan houdt zich in de Stichting DDA Flight Support bezig met de techniek. De technici hebben
veelal een verleden in de luchtvaart en werken onder auspiciën van een door IL&T erkende onderhoudsorganisatie.
Voor de directe aansturing van de diverse functies zijn er zeer ervaren gecertificeerde technici.
DDA Flight Support beschikt over een CAMO, waardoor zij zelf nieuwe technici mag opleiden en de werkzaamheden
door daartoe opgeleide eigen specialisten worden geïnitieerd, gecontroleerd en geadministreerd. Er is een standaard
onderhoudsprogramma dat in de loop der jaren is verfijnd en tevens is er een wettelijk vastgesteld kwaliteits-
programma met een jaarlijks audit-programma. Procedures en werk¬zaamheden voldoen ruimschoots aan de
bestaande regelgeving.

Vacature
De primaire verantwoordelijkheid van de Continuous Airworthiness Manager (CAM) is om de luchtwaardigheid en
goede staat van onderhoud van de DDA DC3 zeker te stellen.
Dit wordt bereikt door het tijdig en volgens een goedgekeurde standaard uitvoeren van:
- het voorgeschreven onderhoud (scheduled & non-scheduled);
- de verplichte en de kosteneffectieve modificaties;
- de noodzakelijke grondhandelingen en de periodieke interieur/exterieur cleaning werkzaamheden.
De CAM zorgt ervoor dat deze activiteiten worden uitgevoerd volgens de op de DDA DC3 van toepassing zijnde
voorschriften uit EASA Part-M, zoals beschreven in de CAME-procedures.
Hij verzorgt de contacten met IL&T voor deze zaken. De CAM wordt hierbij ondersteund door enkele ervaren
CAMO-medewerkers. Een gedeelte van de Continuing Airworthiness taken is uitbesteed aan de Part 145 Maintenance
contractor, maar de CAM blijft eindverantwoordelijk.
In de DDA-organisatie rapporteert de CAM aan de Accountable Manager en aan het bestuurslid Technische zaken.

Eisen / wensen
De functie vereist een goed denkvermogen met een hoog abstractieniveau (HBO/academisch), het bezit van de
benodigde diploma's/certificaten en inzicht in de taken van vliegtuigonderhoud, besluit¬vaardigheid, acceptatie
van het vrijwilligersbeginsel en affiniteit met de (historische) luchtvaart. Minimaal 5 jaar ervaring in aircraft
maintenance tasks gecombineerd met airworthiness management zien we als een key succes factor voor deze
functie.
Bij voorkeur benoemen wij een oud Continuous Airworthiness Manager, die na zijn pensioen nog op vrijwillige
basis wil meewerken aan het instandhouden van de luchtwaardigheid van de DC-3.

Inlichtingen: Emile Wolff 0654388550 – emile@eewolff.nl
                   Lex van Houtert 0653406318 – avanhoutert.DDA@gmail.com

Direct solliciteren